SundaHus belönas med miljöpris

Miljönätverket delar ut ett pris varje år till det företag eller organisation som bäst arbetar med miljöfrågor. Årets vinnare heter SundaHus och motiveringen säger bland annat ”[…]bidrar till en hållbar bygg- och fastighetsbransch”.

SundaHus jobbar med en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. I deras webbaserade Miljödata finns över 36 000 produkter från över 3 600 varumärken. Hasopors produkter har högsta betyg i SundaHus miljödata.