Skumglas är produkten för dig som söker en lätt smart lösning, utan att välja bort de långsiktigt hållbara och viktiga ekonomiska fördelarna.

Från idé och innovation i början på 80-talet, är skumglas idag en etablerad produkt, som ständigt vinner nya tillämpningsområden och applikationer.

Skumglas från Hasopor är miljövarudeklarerat genom EPD-systemet (Environmental Product Declaration), en internationell standard som gör det enklare att jämföra produkter utifrån en livscykelanalys. Läs mer om vår EPD.

Hasopor skumglas finns att beställa lös i bulk alternativt i praktisk storsäck via våra återförsäljare.